中文
 
Fred och rättvisa är mänsklighetens rätta väg

--Tal av Kinas ambassadör i Sverige Chen Yuming vid mottagningen

för Föreningen Professionella Utländska Korrespondenter

 2014/01/24

 

Under senare år har svensk ekonomi och människornas levnadsstandard varit under ständig utveckling, för att placera sig bland toppen av världens länder enligt Human Development Index. Sveriges framgångsrika utveckling har gynnats av den fredliga och stabila miljön i sitt närområde och internationella relationer. Under modern tid har det svenska folket förespråkat fred och engagerat sig i att skapa fred, då under detta år, kommer Sverige att fira 200-årsdagen av fredlig utveckling. Alfred Nobel sa en gång, " Jag skulle vilja uppfinna ett ämne eller en maskin som kan skapa en så fruktansvärd massförstörelse att kriget därigenom blir omöjligt för evigt." Det svenska folket har genom egna framgångsrika erfarenheter förmedlat till folk i alla länder: Om staten ska utvecklas, då måste fred föregås.

Den 26 December 2013, nochalerade Japans premiärminister Shinzo Abe bestämda protester från Kina, Sydkorea samt det internationella samfundet, och besökte Yasukuni Jinja. Detta skapade en internationell folkstorm, och man började ifrågasätta denna ledare för ett land som under andra världskriget har orsakat sådana enorma förödelser för folken i Asien- och Stillahavsområdet; åt vilken riktning försöker man leda landet?

Yasukuni Jinja är kanske rätt okänd för västerländska läsare. Denna helgedom, som ligger i Tokyo, Japan är till skillnad från de vanliga platser för tillbedjan, en symbol för den japanska militarismens uppmuntran till anfallskrig och förverkligande av kolonialism under andra världskriget. Man dyrkar bl.a. 14 klass A-förbrytare från andra världskriget, som har begått fruktansvärda övergrepp mot folken i Asien- och Stillahavsområdet, samt över 2 000 klass B,C-förbrytare, inklusive Stilla havets krigsplanerare, Japans största krigsförbrytare - Hideko Tojo, "invasions- konspiratören" - Doihara Kenji, huvudansvarige för Nanjingmassakern - Matsui Iwane, "den mordiske slaktare" - Heitaro Kimura, förtryckaren av Korea - Kuniaki Koiso och den ansvarige som gav ordern för attack mot Pearl Harbor - Osani Nagano samt mm. Av dem, blott Matsui Iwane själv har beordrat massakern på så många som över 300 000 invånare i Nanjing, Kina medan Kuniaki Koiso, Osani Nagano med flera begick fruktansvärda övergrepp mot folken i Korea och resten av Asien- och Stillahavsområdet samt mot militära personal från USA, Storbritannien och andra västländer. Mer än 2 000 krigsförbrytare dömdes av Internationella militärtribunalen för Fjärran Östern och Kinas nationella domstol för "brott mot freden", "brott mot mänskligheten" och "krigsförbrytelser". Under den japanska invasionen av Kina, orsakade den japanska militären flera massakrer bland den kinesiska civilbefolkningen där antalet mördade räknades i tiotusental. Kinesiska folkets värdefullaste materiella tillgångar blev plundrade av inkräktarna och kriget i Stilla havet orsakade än mer oersättliga mänskliga och materiella förluster för länderna i regionen. Likväl än till idag visar Yasukuni Jinjia förakt mot protester från folken i olika länder, dyrkar japanska krigsförbrytare, deklarerar offentligt att aggression var "skälig" samt propagerar för militarismens historiebeskrivning.

Sedan Shinzo Abe blev återvald skapar han ständigt förväxlingar i frågor kring historiebeskrivning, förnekar helt enkelt Japans aggrassion under andra världskriget, orsakar incidenter om den territoriella frågan, har som sitt främsta mål att revidera konstitutionen och avskaffa eden "aldrig mera krig" samt upprustar för att återskapa stormaktstidens "glans". Denna förskönande av japanska militarismens aggressioner och koloniala historia undergräver världssamfundets rättvisa utslag, utmanar andra världskrigets utgång och efterkrigstidens internationella sedvänja. För de människorna drabbade av japanska aggressioner i Asien- och Stillahavsområdet är detta liktydigt med att man skulle hylla Hitler eller bin Ladin samt ifrågasätta mänsklighetens grundläggande etik och medkänsla.

I själva verket är den japanska ledaren mycket medveten om att frågan om historien är en vital principfråga, den är den politiska grunden för Japans relationer med sina grannländer i Asien- och Stillahavsområdet. Endast genom att på allvar ta itu och självkritiskt granska sin historia samt vidta konkreta åtgärder för att vinna världssamfundets förtroende skulle Japan kunna utveckla goda relationer med sina grannländer i regionen. Japan är Kinas grannland. Vi är villiga att utveckla normala och vänskapliga förbindelser med det japanska folket. Men Abe vägrar att erkänna sin historiska ansvar och envisas med att besöka Yusukuni Jinja. Det har medfört betydande politiska hinder i relationerna mellan Japan och Kina, Sydkorea samt allvarligt skadat fred och stabilitet i hela regionen.

Som premiärminister är Abes besök på Yasukuni Jinja ingalunda en privat angelägenhet. Frågan handlar om huruvida Japans ledaren är villig att uppfylla FN-stadgans ändamål och principer och väljer en väg mot fredlig utveckling. Fred, utveckling och samarbete är den moderna erans strömning, ändå gå Abe emot strömmen och i otakt med pacifismen, att ensamt vandra oaktat andra kan bara leda till en återvändsgränd fjärran den internationella utvecklingen.

Vi är övertygade om att hyllningar av militarism och skönmålningar av fascistiska aggressioner i ord och handling, inte skulle accepteras av något land som själv ha drabbats av fascismen, ej eller av det svenska folket som ha hängett sig åt att skapa fred. Vi är villiga att tillsammans med alla fredsälskande krafter i världen värna om den historiska rättvisan och outtröttligt arbeta för fred och stabilitet i världen.

Suggest To A Friend
  Print
EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN THE KINGDOM OF SWEDEN ALL RIGHTS RESERVED
Address:Lidovagen 8, 11525 Stockholm, Sweden
http://www.chinaembassy.se/chn/