Home > Embassy Information > Ambassador's Remarks
Kinas ambassadör Chen Yumings tal vid välkomstceremonin
2015/10/01

Kinas ambassadör Chen Yumings tal

vid välkomstceremonin

Den 30 september 2015

Generalmajor Berndt Grundevik,

Bäste Kommendör av första graden Wang Jianxun

Mina damer och herrar,

Idag är en festlig dag. Inför Kinas 66 års Nationaldag, besöker den kinesiska eskort flottan Sverige för första gången, efter ett framgångsrikt eskort uppdrag i Adenviken. Å vägnar av Kinas ambassad i Sverige, skulle jag vilja rikta ett varmt välkomnande till flottan, och en hjärtlig tacksamhet till Sverige för dess varma mottagande och omtänksamma arrangemang.

I år är det 65-årsdagen av den kinesisk-svenska diplomatiska förbindelsen. Flottans besök här är höjdpunkten i firandet av upprättandet av den diplomatiska förbindelsen. Det är också en sann skildring av att det politiska ömsesidiga förtroendet mellan våra två länder har ökat, att vår bilaterala militärförbindelse vidareutvecklas, att vänskapen fördjupas.

Den kinesiska nationen älskar alltid fred. Sedan år 2008, har Kina skickat ut eskortflotta 21 gånger, som utmärkt utförde sina uppdrag, och därmed bidrar mycket till att upprätthålla internationella vattenvägar säkra och smidiga. Kina kommer att följa vägen för en fredlig utveckling, orubbligt upprätta världsfreden och främja gemensamma välstånd.

Jag önskar flottan ett lyckat besök.

Suggest To A Friend:   
Print