Home > Embassy News
Bygg 5G Tillsammans, Hela Mänskligheten Gynnas
Ambassadör Gui Congyou
2020/11/02

5G är varken Huawei:s originalskapelse eller Huawei:s solopresentation, utan det är resultat från en samverkan av olika multinationella företag bland annat Huawei, Sveriges Eriksson och Finlands Nokia. Nu har Huawei, Eriksson och Nokia varsina egna fördelar, och ett ansträngande samarbete mellan företagen krävs för att kombinera deras mesta avancerade tekniker och utrustningar, av vilket kan man bygga ett avancerat globalt 5G-nätverk. Därför är globala 5G-nätverksbyggandet, i sin natur, en förening av multinationella företag som Huawei, Eriksson och Nokia.

Dagens 3G- och 4G-nätverk i Kina byggdes av västerländska tekniker och utrustningar som importerades från Eriksson, Nokia m.m. Huawei har gjort viktiga resultat inom 5G-FoU och utrustningstillverkning genom sina egna ansträngningar, men har ingen avsikt att krossa andra multinationella företag och monopolisera 5G. I stället vill Huawei komma med sin egen avancerade teknik och utrustning och samarbeta med Ericsson, Nokia etc. för att göra 5G-teknik och utrustning mer avancerad och gynnar hela mänskligheten.

Efter 5G ska 6G infinna sig. Om något av Huawei, Eriksson, Nokia och andra relevanta företag utesluts, kommer den globala 5G-nätverkskonstruktionen utsätts av brist på tillgång till avancerad tekniker och utrustningar från varje företag. Som följd kommer den tekniska nivån av 5G-nätverkskonstruktionen påverkas, byggprocessen fördröjs, och byggkostnaden för länderna ökar och till slut ska konsumenterna lida av ekonomiska förluster. Det är ju den kompetensen och samarbetet mellan företagen som Huawei, Eriksson och Nokia etc. som främjar dagens skynda utveckling av 5G-teknik. Om Huawei, som idag befinner sig i en framstående plats, undantas, så betyder det utan tvekan att medvetet stoppa 5G-byggprocessen, fördröja 5G-utbyggande i hela världen, öka kostnaden för 5G-konstruktion i olika länder, och försämra 5G-nätverkskvalitet. Vad som är allvarligare är att andra företags intresse och motivation för tävlingen inom 6G-FoU ska försvagas.

För nätverkssäkerhets fråga är det självklart en ny utmaning som alla länder står inför. Kina är ju också ett offer för nätverkssäkerhetsincidenter, som alltid har arbetat hårt för att beskydda nationell och global nätverkssäkerhet. Kina har samlat många bra erfarenheter och metoder för att beskydda nätverkssäkerhet. På sistone har Kina lanserat ”Global Data Security Initiative”, vars huvudmening var att ej missbruka kommunikationsteknik för att genomföra mass-övervakning på andra länder. Kina är villig att skydda global närverk- och datasäkerheter genom samarbete tillsammans med det internationella samfundet. Kina välkomnar Sverige t.o.m. alla andra länder att ge sina kreativa förslag, berika och förbättra ”Global Data Security Initiative” tillsammans, för att bilda ett globalt datasäkerhetsregelverk som allmänt accepteras och följs gemensamt av alla länder. På så sätt kan man eliminera ländernas misstankar och skyddsåtgärder mot varandra av nätverkssäkerhet en gång för alla, och upprätthåller nätverkssäkerhet och datasäkerhet tillsammans.

Rädslan för konkurrens kan inte leda tekniken framåt utan bara dra ens själv bakåt. Att söka monopol kan inte förhindra andras framsteg, utan bara stoppa ens egna. Att vägra samarbetet kan inte bevara ens tillfälligt överläge, bara genom att arbeta hand-i-hand kan vi göra framsteg tillsammans. Självisolering kan inte lösa något säkerhetsproblem, bara genom att arbeta hand-i-hand kan vi uppnå gemensam säkerhet. Detta är den historiska lagen för den mänskliga utvecklingen, och det är också en oundviklig trend. Vi uppmanar länderna runt om i världen och relevanta multinationella företag att samarbeta i 5G-nätverkskonstruktion, så kan hela mänskligheten dela avancerad, bekväm och billig 5G-teknik och utrustning så snart som möjligt.

Suggest To A Friend:   
Print